Bör man jämka prostituerades kränkningsersättning vid våldtäkt?

kvinna

Ja, det bör man. Så resonerade i alla fall Svea hovrätt i RH 1991:35.

Jag hittade det här avgörandet omnämnd i en obskyr liten fotnot (fotnot 115 to be exact) i slutet av s. 84  i Hellners Skadeståndsrätt. Stycket som jag hittade fotnoten i behandlade hur man bestämmer ersättningens storlek vid kränkning (2:3, 5:6 1 st. SkL). Hellner anförde strax innan fotnoten att den skadelidande genom eget agerande i viss utsträckning kan ha ”givit upp sina anspråk på integritetsskydd.” Detta kan i sådana fall medföra en nedsättning av skadeståndet. Ett exempel är NJA 1995 s. 661 där en butiksrånare sköts av butiksägaren och yrkade på skadestånd. Enligt HD hade rånaren p g a sin medverkan vid rånet inte utsatts för en skadeståndsberättigad kränkning. 

I RH 1991:35 var omständigheterna lite annorlunda. Det följande i kursiv är taget direkt ur domen.

Jan M har den 15 augusti 1990 i sin bostad på X-gatan i Stockholm genom våld tvingat Lisbeth N till samlag. Våldet har bestått i att Jan M brutit upp Lisbeth N:s arm på ryggen och tilldelat henne ett knytnävsslag i huvudet.

Lisbeth N förpliktande för Jan M att till henne utge skadestånd med sammanlagt 40 000 kr, varav 5 000 kr för sveda och värk och 35 000 kr för kränkning, jämte ränta.

 Jan M förnekade gärningen och bestred skadeståndsyrkandet. Han vitsordade såsom skäligt 1 000 kr för fysiskt lidande, 1 000 kr för psykiskt lidande samt 10 000 kr för kränkning. Han anförde i denna del att beträffande utsatta grupper, såsom prostituerade, bör ersättning för kränkning sättas lägre än för det s k normalfallet.

Tingsrätten fann Jan M. skyldig till våldtäkt. Skadeståndet för kränkningen bestämdes till 25 000 kronor då ”en våldtäkt innebär för varje person som blir utsatt för en sådan, en kränkning av den personliga integriteten oavsett yrke eller sysselsättning.

Domen överklagades.

Hovrätten fann också Jan M skyldig till våldtäkt men var av uppfattningen att kränkningsersättningen borde bestämmas till det belopp som Jan M funnit skäligt, d v s 10 000 kr. Som motivering anförde domstolen följande:

En våldtäkt innebär alltid en kränkning av offrets personliga integritet. Ett väsentligt inslag i denna kränkning utgör den skändning som den sexuella handlingen i sig innebär. Lisbeth N har varit villig att mot betalning ha samlag med Jan M. Hon har fortsatt att prostituera sig även efter våldtäkten, som inte verkar ha lett till andra inskränkningar i hennes yrkesverksamhet än att hon inte längre går hem till sina kunder. Vid övervägande av det anförda finner hovrätten att den kränkning som Lisbeth N blivit utsatt för genom våldtäkten inte är svårare än att den får anses gottgjord med det ersättningsbelopp å 10 000 kr som Jan M vitsordat.

Slutsatsen var således att Lisbeth, genom att prostituera sig, hade givit upp sitt anspråk på integritetsskydd. Hon ansågs inte vara lika kränkt av våldtäkten som en ”normal” kvinna hade blivit i det ”s k normal fallet.” En hora får väl skylla sig själv om hon blir våldtagen? Kränkning är väl ändå en del av jobbet? Vad för sorts integritetsskydd är en hora berättigad till?

För det första så vill jag betona att det är en stor skillnad mellan att vara VILLIG att ha samlag mot betalning och att bli TVINGAD till det och dessutom bli slagen. Jag är av uppfattningen att lagen och rättskipningen är till för att skydda de utsatta i samhället. Inte för att sätta sig på dom. Jag kan tvärtom tänka mig att det just är en prostituerad som är i störst behov av integritetsskydd. Det sägs att skadestånd ska ha en preventiv effekt och få personer att tänka till innan dom skadar någon/något. Mot bakgrund av det här fallet så är det iaf från en ekonomisk synpunkt billigare att våldta en prostituerad kvinna än en ”vanlig” kvinna. Vad sänder det för sorts signaler?

Medvetet risktagande är vad man motiverar det hela med. Låt mig då ställa en fråga…

Om en kvinna går ensam genom Humlegården kl 3 på morgonen en lördagskväll, aspackad, med en urringning ner till naveln och en kjol upp till äggledarna….Är inte det ett medvetet risktagande? Får hon skylla sig själv om hon blir våldtagen? Vissa tycker det. Borde man jämka hennes ersättning om hon blir våldtagen? Hon gör ett fritt val att gå igenom parken, att supa sig full, att ha på sig dom kläderna. En prostituerad kan i vissa fall ha blivit tvingad till prostitution. P g a hallickar, drogmissbruk eller ett desperat behov av att klara hyran den månaden och kunna köpa mat till sina barn. Bidrag yes, men bidrag my ass. Det räcker inte alltid och det är svårt att få jobb. Kanske speciellt om man har ett drogmissbruk och knappt kan svenska och inte har den där jävla 4-åriga utbildningen som krävs för att bli bibliotekarie (!) eller 1 års kassavana för att hälla upp latte till bratsen på Stureplan. Det är ett tufft liv där ute, så gör det inte svårare för folk som redan är otroligt utsatta!

Våldtäkt är våldtäkt. Det är lika hemskt oberoende av vilken ”sorts” kvinna det är som blir utsatt för det, oberoende av klädsel, oberoende av promille-halt. Det är aldrig kvinnans fel.

Det fanns en skiljaktig mening i RH 1991:35

Hovrättsrådet Jan-Olov Swahn var skiljaktig i skadeståndsfrågan och anförde:

 Jan M har hävdat att ersättningen till en prostituerad, som utsatts för våldtäkt, bör sättas lägre än i det s k normalfallet med hänsyn till den medvetna risk som prostituerade utsätter sig för. Jag vill för min del bestämt avvisa en sådan tanke. En grundläggande princip för rättstillämpningen måste vara alla människors lika värde.

Det är väl känt att många prostituerade kvinnor – liksom fallet är med Lisbeth N – är narkotikamissbrukare. För att finansiera sitt missbruk har de prostituerat sig. All erfarenhet visar att kvinnor inom denna grupp är utsatta för ett hårt förtryck från män, antingen dessa är kunder, narkotikasäljare eller ”hallickar”. Det är därför av stor vikt att samhället inte ger signaler som kan uppfattas som att detta förtryck i något avseende skulle vara legitimt. I detta sammanhang är givetvis den straffrättsliga bedömningen av avgörande betydelse. Enligt min mening måste emellertid också den skadeståndsrättsliga bedömningen ske på ett sätt som klart markerar, att prostituerade kvinnor inte får betraktas som mindre skyddsvärda när det gäller sexualbrott.- Avslutningsvis vill jag också hänvisa till de av brottsskadenämnden nyligen beslutade höjningarna av skadeståndsbeloppen vid våldtäkt. – Av anförda skäl anser jag att tingsrättens dom skall fastställas även i skadeståndsdelen.

Jag kan bara hoppas att Högsta domstolen skulle göra samma bedömning om en liknande fråga någon gång skulle komma inför dess prövning. Tyvärr tror jag nog att dom flesta prostituerade som blir våldtagna håller sig från att söka hjälp hos rättsväsendet. Det kanske dom gör rätt i. Dom har väl ändå inte någon integritet värd att skydda. Eller?

 

Annonser

~ av Ms. V på 06 november 2009.

13 svar to “Bör man jämka prostituerades kränkningsersättning vid våldtäkt?”

 1. Hej,

  nej man bör inte jämka ersättningen för att någon är prosituerad i sig, och jag tror inte att det skulle ske heller. Däremot kan ersättningen jämkas om en prosituerad – precis som vem som helst – försatt sig i en särskilt riskabel situation när hon våldtogs. Men då är det inte offrets ”yrke” som är grunden utan hennes risktagande.

  Detta är dock inte så lätt som det kan verka. Självklart ska prosituerade ha samma rättigheter som alla andra att inte skadas, men ”alla andra” får också räkna med nedsatt ersättning om man tagit risker eller om man anses ha en mental beredskap på att en kränkning kan hända på grund av den situation som man försatt sig i.

  Att prostiuerade har samma rätt till sin integritet som alla andra goes without saying, förstås.

  • Hej!
   Trevligt att du kommenterade!
   Jag kan definitivt förstå resonemanget och det låter för mig helt logiskt korrekt. Men att prata om medvetet risktagande när det gäller sexualbrott känns fel från en moralisk synpunkt. Om man baserar resonemanget på den risk kvinnan utsätter sig själv för när hon går ensam hem med en främmande man för att ha sex mot ersättning, så kan man väl jämföra det med den risk andra icke-prostituerade kvinnor utsätter sig för när dom gör exakt samma sak en vanlig lördagskväll? I sådana fall borde väl deras kränkningsersättning också jämkas? Borde icke-prostituerade kvinnor anses ha mindre mental beredskap på att en kränkning kan hända när dom befinner sig i samma situation?
   Möjligtvis kan en prostituerad anses ha mer mental beredskap för en kränkning men då utgår man från att det är mer sannolikt att en prostituerad kommer bli utsatt för våldtäkt än en annan kvinna som gör samma sak fast utan krav på ersättning. Den tanken skulle man visserligen kunna argumentera för.
   I vilket fall som helst så var det intressant att få höra din synpunkt!

 2. Jag tycker inte det är självklart att nedsatt ersättning på grund av risktagande är riktigt rättvist. Man får för det första göra en distinktion mellan kränkning vid tjänsteutövning och kränkning mellan vanliga medborgare. I det förstnämnda får det anses, vilket det gör, vedertaget att en polis, vakt etc. får räkna med att kränkas i sin tjänsteutövning. När det handlar om vanliga människor bör man kanske fråga sig vilken grundinställning man bör ha mot omvärlden och riskmomenten därav. Man får helt enkelt väga 1) att det inte förväntas att människor skadar varandra eller 2) att man räknar med att människor skadar varandra på ett eller annat sätt.

  I det fall domstolen menar att man som medborgare får förvänta sig att andra människor potentiell kan skada en, kan jag hålla med om att nedsättning bör ske. Men jag vill helst inte utgå från ett sådant synsätt, varför nedsättning – av egna principiella skäl – inte bör ske.

  • Jag håller med totalt. Som jag skrev som svar på Mårtens kommentar så känns det fel att tänka sig att någon skall, i princip, anses få ”skylla sig själv” när det gäller något så allvarligt och känsligt som våldtäkt. Om man skulle utgå från samma risk-resonemang vid den straffrättsliga bedömningen så skulle det te sig ännu mer vanskligt. Vilket såklart en mängd människor gör. Hon gjorde ett medvetet risktagande, då var det delvis hennes eget fel att hon blev våldtagen.
   Sedan är det, som du säger, en obehaglig tanke att man skall behöva utgå från att man kan bli våldtagen eller utsättas för skada och därför tvingas handla utifrån detta så att man inte ska behöva lida negativa konsekvenser. I vissa fall kan det vara både logiskt och moraliskt rätt, t e x som i fallet jag nämnde om rånaren som krävde ersättning, men enligt mig inte i fall som detta. Då borde man göra ett undantag.

   Btw, jag kollade in slipspraxis.se och la till den i mina bokmärken direkt. Himla bra blogg! Var jättekul att läsa en blogg av jur.studs som delvis handlar om juridik men ändå har kvar glimten i ögat och inte är uber-pretentiös som vissa andra. Ni pluggar på Örebros universitet eller hur?

 3. Å andra sidan, vad gäller just prostituerade, blir det obekvämt att göra deras verksamhet skyddsvärd. När det väl kommer till kritan, kommer blivande jurister – precis som du och jag – utgå från att man som individ behöver göra en riskavvägning. Precis som Mårten menar, behöver man plocka bort det känsliga ur prostitution och våldtäkt och enbart behandla kränkningen och riskfaktorerna som sådana.

  Tack för orden, känns himla bra att få lite feedback, fastän vårt bloggforum är himla inkonsekvent och handlar om banala drinktips och Clockwork Orange till juridiska spörsmål. Vi började läsa vid Örebro universitet förra året, så nu har vi strax läst tre terminer och tampas fn. med skatterätten. Hur långt har du läst?

 4. Ja, jag antar att jag har lite av en liberal åsikt när det gäller prostitution och vad det gäller att göra deras verksamhet skyddsvärd. Skrev faktiskt ett inlägg just om det. Läs gärna om du har lust, det kanske förklarar min åsikt om det här. https://deadlymissv.wordpress.com/2009/10/11/avskaffa-sexkopslagen/

  Men att det är inkonsekvent gör det bara mer intressant att läsa tycker jag. Mina inlägg är också sjukt olika varandra. Det är tråkigt att hela tiden skriva om samma sak. Plus drinktips kan man ju alltid behöva. =) Samma här faktiskt! Jag började läsa vid Stockholms universitet i augusti 08′. Är också inne på termin 3 fast jag är mitt uppe i Civilrätt 2 a k a ”Väggen”. Här läser man skatterätten typ på termin 6 har jag för mig.

 5. Hej igen,

  man kan nog säga att det stora problemet här inte är huruvida prostituerade, oavsett kön, ska vara skyddsvärda eller inte. Det finns inte längre någon sansad jurist som skulle hävda att de är exkluderade från rättens skydd pga vad de tjänar pengar på. Det stora problemet här är kränkningsersättningen i sig. Riskbedömningarna blir konstig aför att begreppet i sig är så konstigt. (Se min bok Kränkning fr 2008, andra kapitlet för reflektioner kring detta – boken är en grym julklapp för resten, tipsa alla, den innehåller allt en bok skall innehålla: Brott, pengar, sex, juridik – allt!) Problemet blir än tydligare under brottsskadeladens regler än den rena skadeståndsrätten eftersom brottsskadelagen innehåller en särskild jämkningsregen som i praktiken innebär att ersättningen oftare jämkas än vid skadestånd om man försatt sig i riskabla situationer. (Jag är själv ledamot av nämnden så jag bör inte kommentera praxis i sig.)

  Jag är också skeptisk mot sexköpslagen: http://martenschultz.wordpress.com/2009/08/05/sexkopslagen-tveksam-lagstiftning-obehaglig-retorik/

  Men en annan sak som kan intressera er är på detta spår frågan om kränkningsersättning bör utgå till prostituerade för att de enligt sexköpslagen definitionsmässigt skall betraktas som offer även om de inte själva upplever sig så. Det har föreslagits i debatten. Pretty weird, om ni frågar mig. Men det gör ni väl inte.

  Och om ni mot all rimlig förmodan är intresserade av inte bara de moraliskt klandervärdas – som vissa tycker att prostituerade är; själv skiter jag i vad folk gör med sina kroppar så länge det inte skadar andra (än de som vill bli skadade, är väl bäst att tillägga) – utan även brottslingars skydd av skadeståndsrätten så skrev jag om det i Svensk juristtidning 2007: ”Förtjänar brottslingar skadeståndsrättens skydd?”

  Sådärja. Personal Brand Managment.

  • Personal Brand Managment indeed! =)
   Ja ”Kränkning” låter som en utmärkt julklapp till mormor! (Skämt åsido så låter det intressant, kanske borde spana in den!)
   Läste inlägget om sexköpslagen som jag tycker är spot on. Du uttryckte det hela på ett mer sofistikerat sätt än mig men jag kände igen huvuddragen av några av de argument som jag själv nämnde i mitt inlägg.
   Artikeln i Svensk juristtidning tänker jag garanterat läsa!

   För övrigt tyckte jag det var lite roligt när jag fick reda på av en kompis att ditt verksamhetsområde just är skadeståndsrätt och att du faktiskt undervisar i skadeståndsrätt under C2an (dock i grupp 1, kollade nyss Juridicum.su.se). Hade ingen aning om detta när jag kommenterade i din blogg! Den råkade jag förbi av en slump och så kom jag ihåg dig från intro dagarna under Jik:en och tänkte att det kunde vara intressant att höra vad du tyckte.

 6. Att lagstiftaren valt att göra sexköplagen olaglig i det ena ledet (köparen), men inte i det andra, förefaller (i min mening, utan att ha läst propen) som om det logiskt sett borde vara tillåtet med sexköp men av moraliska och allmännyttiga skäl låter det vara straffsanktionerat (se NJA 2001 s 527, vilket anses ”vara ett typiskt fall av brottet köp av sexuella tjänster”, innebar 50 dagsböter. Inte särskilt högt i komparation med sexbrott generellt eller andra företeelser).

  Mårten, din föreläsning i skadeståndsrätt var uppskattad under privaträtten på T2an. Får vi vänta till rättsläran innan du kommer tillbaka?

  • Exakt. Mer moralisk lagstiftning än något annat. 50 dagsböter i jämförelse med tiden, kostnaderna och resurserna nedlagda hos rättsväsendet som kunde ha spenderats på något mer nyttigt ändamål. Kanske kunde ha spenderat lite mer tid på mål som Da Costa mordet innan det preskriberades?

   Btw om du har facebook så feel free att maila en länk till:
   missvismissv@gmail.com

   Alltid kul att ”träffa” nya människor! =)

 7. Byt grupp till ettan!

  • Haha ja, tror dock inte det går att göra då gruppen är fullbokad. Kollade in ert schema och ni är klara med seminarierna ganska tidigt i jämförelse med min grupp. Man kanske får gå på seminarierna utan att officiellt vara med i gruppen? =)

 8. Du är jävligt välkommen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: